CMSN2201

HOSE

Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CMSN2201

Biến động
0.01 - 1.76
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
140.85
Giá cơ sở gần nhất
112,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
11/01/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
19/09/2022

Thông tin cơ bản của CMSN2201

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Masan
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
16.5516:1
Giá chuyển đổi
140.69
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.8276
Bản cáo bạch
Xem file