CMSN2202

HOSE

Chứng quyền MSN/ACBS/Call/EU/Cash/6M/14 phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Giá gần nhất của CMSN2202

Biến động
0.02 - 2.22
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
126.79
Giá cơ sở gần nhất
102,100.00
Ngày giao dịch đầu tiên
09/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
05/10/2022

Thông tin cơ bản của CMSN2202

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Masan
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
8.2791:1
Giá chuyển đổi
126.62
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.9927
Bản cáo bạch
Xem file