CMSN2208

HOSE

Chứng quyền CMSN01MBS22CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CMSN2208

Biến động
0.18 - 1.74
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
106.76
Giá cơ sở gần nhất
102,100.00
Ngày giao dịch đầu tiên
08/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
05/10/2022

Thông tin cơ bản của CMSN2208

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Masan
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
14.89:1
Giá chuyển đổi
104.23
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file