CMSN2211

HOSE

Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.18 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CMSN2211

Biến động
0.01 - 2.09
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
110.20
Giá cơ sở gần nhất
100,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
06/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
07/12/2022

Thông tin cơ bản của CMSN2211

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Masan
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
110.00
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file