CMWG2104 HOSE

Chứng quyền MWG/ACBS/Call/EU/Cash/12M/04 phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Giá gần nhất của CMWG2104

7,99 +0,05 (+0,63%)08:42:51, 19/11/2021
Biến động
3,36 - 11,50
KLGD ngày gần nhất
198.80
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
169,60
Giá cơ sở gần nhất
139,00
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 15/4/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 18/3/2022

Thông tin cơ bản của CMWG2104

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
12 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
135,00
Khối lượng phát hành
5.000.00
Khối lượng niêm yết
5.000.00
Cty CK phát hành
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.664438
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút