CMWG2107 HOSE

Chứng quyền MWG/5M/SSI/C/EU/Cash-10 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CMWG2107

7,55 +0,48 (+6,36%)08:30:24, 5/11/2021
Biến động
4,15 - 8,75
KLGD ngày gần nhất
342.30
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
147,38
Giá cơ sở gần nhất
132,00
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 27/8/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 4/1/2022

Thông tin cơ bản của CMWG2107

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
165,00
Khối lượng phát hành
7.000.00
Khối lượng niêm yết
7.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.664438
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút