CMWG2108 HOSE

Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A5 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Bản Việt

Giá gần nhất của CMWG2108

4,42 +0,21 (+4,75%)02:48:00, 30/11/2021
Biến động
3,03 - 4,95
KLGD ngày gần nhất
5.90
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
148,10
Giá cơ sở gần nhất
138,50
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 30/9/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 10/3/2022

Thông tin cơ bản của CMWG2108

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
126,00
Khối lượng phát hành
2.000.00
Khối lượng niêm yết
2.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút