CMWG2109 HOSE

Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A4 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Bản Việt

Giá gần nhất của CMWG2109

7,28 -0,07 (-0,96%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
6,62 - 8,00
KLGD ngày gần nhất
19.00
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
137,12
Giá cơ sở gần nhất
131,40
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 15/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 8/2/2022

Thông tin cơ bản của CMWG2109

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
3.32:1
Giá chuyển đổi
112,95
Khối lượng phát hành
1.500.00
Khối lượng niêm yết
1.500.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút