CMWG2110 HOSE

Chứng quyền.MWG.VND.M.CA.T.2021.2 phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CMWG2110

1,29 -0,01 (-0,78%)08:37:17, 8/11/2021
Biến động
0,66 - 1,88
KLGD ngày gần nhất
242.90
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
146,48
Giá cơ sở gần nhất
131,60
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 19/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 24/1/2022

Thông tin cơ bản của CMWG2110

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
12:1
Giá chuyển đổi
131,00
Khối lượng phát hành
3.000.00
Khối lượng niêm yết
3.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút