CMWG2112 HOSE

Chứng quyền MWG/4M/SSI/C/EU/Cash-12 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CMWG2112

2,38 +0,12 (+5,04%)08:36:28, 9/12/2021
Biến động
1,80 - 3,80
KLGD ngày gần nhất
47.10
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
151,90
Giá cơ sở gần nhất
134,00
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 24/11/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 25/2/2022

Thông tin cơ bản của CMWG2112

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
140,00
Khối lượng phát hành
12.000.00
Khối lượng niêm yết
12.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút