CMWG2204

HOSE

Chứng quyền MWG/ACBS/Call/EU/Cash/6M/15 phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Giá gần nhất của CMWG2204

Biến động
0.04 - 2.30
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
72.18
Giá cơ sở gần nhất
65,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
09/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
05/10/2022

Thông tin cơ bản của CMWG2204

Tài sản cơ sở
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4.971:1
Giá chuyển đổi
72.08
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.4971
Bản cáo bạch
Xem file