CMWG2207

HOSE

Chứng quyền CMWG01MBS22CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CMWG2207

Biến động
0.30 - 1.84
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
76.71
Giá cơ sở gần nhất
70,100.00
Ngày giao dịch đầu tiên
27/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
03/11/2022

Thông tin cơ bản của CMWG2207

Tài sản cơ sở
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5.97:1
Giá chuyển đổi
74.57
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file