CMWG2208

HOSE

Chứng quyền.MWG.VND.M.CA.T.2022.3 phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CMWG2208

Biến động
0.01 - 3.65
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
63.08
Giá cơ sở gần nhất
46,500.00
Ngày giao dịch đầu tiên
18/08/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
22/12/2022

Thông tin cơ bản của CMWG2208

Tài sản cơ sở
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
8:1
Giá chuyển đổi
63.00
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file