CMWG2209

HOSE

Chứng quyền.MWG.KIS.M.CA.T.01 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CMWG2209

Biến động
0.01 - 1.07
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
57.20
Giá cơ sở gần nhất
46,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
06/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
08/12/2022

Thông tin cơ bản của CMWG2209

Tài sản cơ sở
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
20:1
Giá chuyển đổi
57.00
Khối lượng phát hành
1,300,00
Khối lượng niêm yết
1,300,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file