CNVL2103 HOSE

Chứng quyền NVL/5M/SSI/C/EU/Cash-11 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CNVL2103

3,10 +0,16 (+5,16%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
2,11 - 5,00
KLGD ngày gần nhất
546.40
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
120,50
Giá cơ sở gần nhất
109,30
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 9/9/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 17/1/2022

Thông tin cơ bản của CNVL2103

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
105,00
Khối lượng phát hành
5.500.00
Khối lượng niêm yết
5.500.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút