CNVL2201

HOSE

Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.08 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CNVL2201

Biến động
0.01 - 0.90
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
94.38
Giá cơ sở gần nhất
84,200.00
Ngày giao dịch đầu tiên
25/01/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
03/10/2022

Thông tin cơ bản của CNVL2201

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
20:1
Giá chuyển đổi
93.98
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file