CNVL2203

HOSE

Chứng quyền NVL/VCSC/M/Au/T/A1 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Bản Việt

Giá gần nhất của CNVL2203

Biến động
0.01 - 1.49
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
92.55
Giá cơ sở gần nhất
85,300.00
Ngày giao dịch đầu tiên
28/04/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
22/09/2022

Thông tin cơ bản của CNVL2203

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
92.50
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file