CPDR2201

HOSE

Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.04 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CPDR2201

Biến động
0.01 - 2.91
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
113.43
Giá cơ sở gần nhất
51,600.00
Ngày giao dịch đầu tiên
25/01/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
03/10/2022

Thông tin cơ bản của CPDR2201

Tài sản cơ sở
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
113.33
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file