CPDR2203

HOSE

Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.06 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CPDR2203

Biến động
0.01 - 0.96
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
66.20
Giá cơ sở gần nhất
51,300.00
Ngày giao dịch đầu tiên
17/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
16/09/2022

Thông tin cơ bản của CPDR2203

Tài sản cơ sở
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
66.00
Khối lượng phát hành
2,000,00
Khối lượng niêm yết
2,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file