CPNJ2104 HOSE

Chứng quyền PNJ-HSC-MET04 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CPNJ2104

1,17 +0,03 (+2,56%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
0,76 - 3,78
KLGD ngày gần nhất
585.60
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
118,36
Giá cơ sở gần nhất
104,00
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 5/8/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 5/1/2022

Thông tin cơ bản của CPNJ2104

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
8:1
Giá chuyển đổi
109,00
Khối lượng phát hành
5.000.00
Khối lượng niêm yết
5.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút