CPNJ2106 HOSE

Chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A4 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Bản Việt

Giá gần nhất của CPNJ2106

2,70 -2,70 (-100,00%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
2,08 - 3,40
KLGD ngày gần nhất
8.10
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
111,50
Giá cơ sở gần nhất
104,00
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 30/9/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 10/3/2022

Thông tin cơ bản của CPNJ2106

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
98,00
Khối lượng phát hành
2.000.00
Khối lượng niêm yết
2.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút