CPNJ2107 HOSE

Chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A3 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Bản Việt

Giá gần nhất của CPNJ2107

1,15 -0,03 (-2,61%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
0,70 - 2,49
KLGD ngày gần nhất
11.00
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
115,75
Giá cơ sở gần nhất
104,00
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 15/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 8/2/2022

Thông tin cơ bản của CPNJ2107

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
110,00
Khối lượng phát hành
1.500.00
Khối lượng niêm yết
1.500.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút