CPNJ2108 HOSE

Chứng quyền.PNJ.VND.M.CA.T.2021.2 phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CPNJ2108

0,90 +0,05 (+5,56%)08:41:04, 3/12/2021
Biến động
0,77 - 1,60
KLGD ngày gần nhất
139.60
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
109,60
Giá cơ sở gần nhất
94,00
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 19/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 8/2/2022

Thông tin cơ bản của CPNJ2108

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
4.3 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
14:1
Giá chuyển đổi
97,00
Khối lượng phát hành
2.000.00
Khối lượng niêm yết
2.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút