CPNJ2202

HOSE

Chứng quyền.PNJ.KIS.M.CA.T.02 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CPNJ2202

Biến động
0.31 - 1.44
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
113.41
Giá cơ sở gần nhất
114,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
23/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
29/09/2022

Thông tin cơ bản của CPNJ2202

Tài sản cơ sở
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
24.8707:1
Giá chuyển đổi
99.48
Khối lượng phát hành
1,250,00
Khối lượng niêm yết
1,250,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file