CSTB2105 HOSE

Chứng quyền STB/VCSC/M/Au/T/A1 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Bản Việt

Giá gần nhất của CSTB2105

1,82 -0,09 (-4,95%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
1,60 - 9,98
KLGD ngày gần nhất
90.60
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
31,82
Giá cơ sở gần nhất
26,60
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 3/8/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 6/1/2022

Thông tin cơ bản của CSTB2105

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
1:1
Giá chuyển đổi
30,00
Khối lượng phát hành
3.000.00
Khối lượng niêm yết
3.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút