CSTB2106 HOSE

Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.12 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CSTB2106

0,22 -0,02 (-9,09%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
0,19 - 1,29
KLGD ngày gần nhất
1.640.50
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
37,88
Giá cơ sở gần nhất
26,60
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 30/8/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 30/11/2021

Thông tin cơ bản của CSTB2106

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
35,68
Khối lượng phát hành
10.000.00
Khối lượng niêm yết
10.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút