CSTB2107 HOSE

Chứng quyền STB/5M/SSI/C/EU/Cash-11 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CSTB2107

0,77 -0,03 (-3,90%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
0,57 - 2,29
KLGD ngày gần nhất
89.70
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
33,54
Giá cơ sở gần nhất
26,60
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 9/9/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 17/1/2022

Thông tin cơ bản của CSTB2107

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
32,00
Khối lượng phát hành
8.000.00
Khối lượng niêm yết
8.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút