CSTB2108 HOSE

Chứng quyền CSTB02MBS21CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CSTB2108

0,75 -0,08 (-10,67%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
0,70 - 1,90
KLGD ngày gần nhất
87.40
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
31,00
Giá cơ sở gần nhất
26,60
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 17/9/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 8/12/2021

Thông tin cơ bản của CSTB2108

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
3.5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
28,00
Khối lượng phát hành
2.000.00
Khối lượng niêm yết
2.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút