CSTB2110 HOSE

Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CSTB2110

0,59 -0,05 (-8,47%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
0,52 - 0,99
KLGD ngày gần nhất
1.560.10
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
34,72
Giá cơ sở gần nhất
26,60
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 15/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 25/4/2022

Thông tin cơ bản của CSTB2110

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
8:1
Giá chuyển đổi
30,00
Khối lượng phát hành
10.000.00
Khối lượng niêm yết
10.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút