CSTB2111 HOSE

Chứng quyền.STB.VND.M.CA.T.2021.2 phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CSTB2111

1,17 +0,28 (+23,93%)08:46:24, 3/11/2021
Biến động
0,59 - 1,66
KLGD ngày gần nhất
1.021.90
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
33,51
Giá cơ sở gần nhất
27,90
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 19/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 8/2/2022

Thông tin cơ bản của CSTB2111

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
4.3 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
3:1
Giá chuyển đổi
30,00
Khối lượng phát hành
3.000.00
Khối lượng niêm yết
3.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút