CSTB2206

HOSE

Chứng quyền STB/VCSC/M/Au/T/A3 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Bản Việt

Giá gần nhất của CSTB2206

Biến động
0.01 - 1.01
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
37.52
Giá cơ sở gần nhất
23,050.00
Ngày giao dịch đầu tiên
28/04/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
22/09/2022

Thông tin cơ bản của CSTB2206

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
37.50
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file