CSTB2208

HOSE

Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.17 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CSTB2208

Biến động
0.01 - 0.60
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
30.21
Giá cơ sở gần nhất
21,450.00
Ngày giao dịch đầu tiên
16/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
18/10/2022

Thông tin cơ bản của CSTB2208

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
30.11
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file