CSTB2209

HOSE

Chứng quyền CSTB01MBS22CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CSTB2209

Biến động
0.02 - 1.11
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
32.06
Giá cơ sở gần nhất
20,500.00
Ngày giao dịch đầu tiên
17/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
17/10/2022

Thông tin cơ bản của CSTB2209

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
3:1
Giá chuyển đổi
32.00
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file