CSTB2210

HOSE

Chứng quyền STB-HSC-MET05 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CSTB2210

Biến động
0.10 - 1.04
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
28.62
Giá cơ sở gần nhất
21,950.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
03/11/2022

Thông tin cơ bản của CSTB2210

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
28.50
Khối lượng phát hành
10,000,00
Khối lượng niêm yết
10,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file