CSTB2216

HOSE

Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.21 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CSTB2216

Biến động
0.01 - 1.34
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
28.00
Giá cơ sở gần nhất
20,300.00
Ngày giao dịch đầu tiên
06/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
07/12/2022

Thông tin cơ bản của CSTB2216

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
27.98
Khối lượng phát hành
6,000,00
Khối lượng niêm yết
6,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file