CTCB2105 HOSE

Chứng quyền TCB/ACBS/Call/EU/Cash/9M/06 phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Giá gần nhất của CTCB2105

3,20 -0,05 (-1,56%)04:24:35, 3/12/2021
Biến động
2,78 - 3,80
KLGD ngày gần nhất
126.10
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
61,00
Giá cơ sở gần nhất
51,70
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 24/8/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 2/5/2022

Thông tin cơ bản của CTCB2105

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
45,00
Khối lượng phát hành
15.000.00
Khối lượng niêm yết
15.000.00
Cty CK phát hành
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút