CTCB2107 HOSE

Chứng quyền CTCB02MBS21CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CTCB2107

1,30 -0,20 (-15,38%)03:31:51, 29/11/2021
Biến động
0,97 - 2,19
KLGD ngày gần nhất
19.50
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
56,60
Giá cơ sở gần nhất
52,40
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 17/9/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 23/12/2021

Thông tin cơ bản của CTCB2107

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
7:1
Giá chuyển đổi
47,50
Khối lượng phát hành
2.000.00
Khối lượng niêm yết
2.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút