CTCB2110 HOSE

Chứng quyền.TCB.VND.M.CA.T.2021.2 phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CTCB2110

1,20 -0,06 (-5,00%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
0,91 - 2,06
KLGD ngày gần nhất
669.00
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
62,40
Giá cơ sở gần nhất
51,60
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 19/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 8/2/2022

Thông tin cơ bản của CTCB2110

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
4.3 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
7:1
Giá chuyển đổi
54,00
Khối lượng phát hành
4.000.00
Khối lượng niêm yết
4.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút