CTCB2111 HOSE

Chứng quyền TCB/BSC/C/6M/EU/Cash/2021-01 phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CTCB2111

2,05 -0,28 (-13,66%)03:33:54, 29/11/2021
Biến động
1,51 - 2,80
KLGD ngày gần nhất
2.50
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
64,55
Giá cơ sở gần nhất
52,40
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 26/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 4/4/2022

Thông tin cơ bản của CTCB2111

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
56,35
Khối lượng phát hành
2.500.00
Khối lượng niêm yết
2.500.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút