CTCB2112 HOSE

Chứng quyền TCB/8M/SSI/C/EU/Cash-12 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CTCB2112

1,06 +0,01 (+0,94%)08:42:36, 19/1/2022
Biến động
1,00 - 2,14
KLGD ngày gần nhất
164.60
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
60,30
Giá cơ sở gần nhất
48,85
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 24/11/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 29/6/2022

Thông tin cơ bản của CTCB2112

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
8 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
55,00
Khối lượng phát hành
23.000.00
Khối lượng niêm yết
23.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút