CTCB2204

HOSE

Chứng quyền TCB/ACBS/Call/EU/Cash/6M/13 phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Giá gần nhất của CTCB2204

Biến động
0.02 - 2.40
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
45.15
Giá cơ sở gần nhất
34,550.00
Ngày giao dịch đầu tiên
09/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
05/10/2022

Thông tin cơ bản của CTCB2204

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
45.00
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file