CTCB2205

HOSE

Chứng quyền CTCB01MBS22CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CTCB2205

Biến động
0.02 - 1.21
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
46.60
Giá cơ sở gần nhất
34,200.00
Ngày giao dịch đầu tiên
17/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
17/10/2022

Thông tin cơ bản của CTCB2205

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
46.50
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file