CTPB2203

HOSE

Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.01 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CTPB2203

Biến động
0.20 - 1.12
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
25.90
Giá cơ sở gần nhất
24,650.00
Ngày giao dịch đầu tiên
19/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
26/10/2022

Thông tin cơ bản của CTPB2203

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
23.00
Khối lượng phát hành
1,500,00
Khối lượng niêm yết
1,500,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file