CVHM2107 HOSE

Chứng quyền VHM/5M/SSI/C/EU/Cash-10 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CVHM2107

2,68 +0,33 (+12,31%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
1,87 - 4,00
KLGD ngày gần nhất
1.065.70
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
96,88
Giá cơ sở gần nhất
85,50
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 27/8/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 4/1/2022

Thông tin cơ bản của CVHM2107

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
110,00
Khối lượng phát hành
13.500.00
Khối lượng niêm yết
13.500.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.758879
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút