CVHM2108 HOSE

Chứng quyền CVHM02MBS21CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CVHM2108

1,05 +0,10 (+9,52%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
0,80 - 1,82
KLGD ngày gần nhất
247.80
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
94,56
Giá cơ sở gần nhất
85,50
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 17/9/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 23/12/2021

Thông tin cơ bản của CVHM2108

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
9.11:1
Giá chuyển đổi
84,99
Khối lượng phát hành
2.400.00
Khối lượng niêm yết
2.400.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút