CVHM2109 HOSE

Chứng quyền VHM/VCSC/M/Au/T/A1 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Bản Việt

Giá gần nhất của CVHM2109

1,50 -0,17 (-11,33%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
0,50 - 3,49
KLGD ngày gần nhất
21.40
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
104,34
Giá cơ sở gần nhất
85,50
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 27/9/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 8/2/2022

Thông tin cơ bản của CVHM2109

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
3.79:1
Giá chuyển đổi
98,65
Khối lượng phát hành
1.000.00
Khối lượng niêm yết
1.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút