CVHM2111 HOSE

Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.08 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVHM2111

0,75 +0,02 (+2,67%)07:05:35, 23/11/2021
Biến động
0,58 - 0,95
KLGD ngày gần nhất
132.60
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
103,89
Giá cơ sở gần nhất
82,20
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 15/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 25/4/2022

Thông tin cơ bản của CVHM2111

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
20:1
Giá chuyển đổi
88,89
Khối lượng phát hành
5.000.00
Khối lượng niêm yết
5.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút