CVHM2113 HOSE

Chứng quyền VHM/8M/SSI/C/EU/Cash-12 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CVHM2113

2,15 +0,02 (+0,93%)08:36:28, 9/12/2021
Biến động
2,00 - 3,90
KLGD ngày gần nhất
38.20
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
100,75
Giá cơ sở gần nhất
81,60
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 24/11/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 29/6/2022

Thông tin cơ bản của CVHM2113

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
8 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
90,00
Khối lượng phát hành
15.000.00
Khối lượng niêm yết
15.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút