CVHM2201

HOSE

Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.10 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVHM2201

Biến động
0.01 - 1.22
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
85.35
Giá cơ sở gần nhất
60,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
11/01/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
19/09/2022

Thông tin cơ bản của CVHM2201

Tài sản cơ sở
CTCP Vinhomes
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
15.5461:1
Giá chuyển đổi
85.19
Khối lượng phát hành
11,000,00
Khối lượng niêm yết
11,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.9716
Bản cáo bạch
Xem file