CVHM2206

HOSE

Chứng quyền VHM/VCSC/M/Au/T/A2 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Bản Việt

Giá gần nhất của CVHM2206

Biến động
0.01 - 0.85
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
83.66
Giá cơ sở gần nhất
57,700.00
Ngày giao dịch đầu tiên
28/04/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
22/09/2022

Thông tin cơ bản của CVHM2206

Tài sản cơ sở
CTCP Vinhomes
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4.8582:1
Giá chuyển đổi
83.56
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.9716
Bản cáo bạch
Xem file